PAKETERAD AFFÄRSANALYS

Pdb Business Analysis

Pdb Business Analysis är en paketerad Affärsanalys som ger en snabbstart vid implementationen. Det ger möjligheter till en fördjupad analys av informationen från områdena Försäljning, Inköp, Lager, Finans och Produktion som finns lagrat i ert ERP-system.

ANALYSERA OCH EFFEKTIVISERA

Helhetslösning eller enstaka moduler

Pdb Business Analysis finns som helhetslösning för hela er verksamhet men kan också appliceras på specifika verksamhetsområden. 

REFERENS PDB BUSINESS ANALYSIS

Pdb:s moduler räddade Scandbios data

"Att datan alltid är aktuell och finns tillgänglig är en stor trygghet för mig och en av Pdb:s styrkor. Vi är väldigt nöjda med Pdb Business Analysis och kommer att fortsätta med systemet" säger Malin Andrén, controller på Scandbio

Läs mer

För mer information om Pdb Business Analysis kontakta oss:

Peter Skånhagen

Affärsområdeschef Business Intelligence

+46706-44 29 74

peter.skanhagen@pdb.se

Johannes Gustafson

Försäljningschef, affärsutvecklare

+46766-32 06 03

johannes.gustafson@pdb.se