OM PDB

Moving Business Forward

Vi hjälper dig att göra framsteg med hjälp av smarta och beprövade IT-lösningar, samtidigt som vi driver dina affärer och din verksamhet framåt. 

Läs mer
HERE´S A BYTE OF PDB

IT-experter sedan 1983

Pdb grundades 1983 i Jönköping och finns i dag i centrala lokaler i Jönköping och Stockholm. Vi jobbar framförallt med stora företag, globala verksamheter och myndigheter.

Läs mer
PDB:S CSR-POLICY

Moving societies forward

Vårt sociala ansvar är en hjärtefråga för oss och ett sätt för oss att påverka vårt samhälle i positiv riktning.

Läs mer
PDB SPONSRAR UPPTECH

Vi väcker barns teknikintresse

Upptech jobbar med att väcka barn att komma i kontakt med teknik under de första skolåren. Pdb sponsrar Upptechs skolutvecklingsprogram med experimentlådor.

Läs mer
PDB SPONSRAR CODERDOJO

Programmering för alla barn

Coderdojo är en global rörelse med syftet att låta alla barn testa programmering i en kreativ, trygg och social inkluderande miljö.

Läs mer

Kontakt

Stefan Selvander

VD

0729 81 98 21

stefan.selvander@pdb.se