IT-experter sedan 1983

  • Pdb grundades 1983 av B-O Hulting och Hans Grunditz. 
  • Sedan början av 90-talet erbjuds de anställda delagärskap, något som skapar stort engagemang hos våra konsulter.
  • 2007 etablerade vi oss i Stockholm genom förvärv av iBizkit och Hitone.
  • Idag har bolaget cirka 70 anställda i Jönköping och Stockholm. Vi drivs av en vilja att ständigt utvecklas och bidra till utveckling av kundernas verksamheter.