Pdb:s CSR-policy

Moving Societies Forward

Vårt sociala ansvar är en hjärtefråga för oss och ett sätt för oss att påverka vårt samhälle i positiv riktning.

Vi sponsrar i första hand barn- och ungdomsverksamheter som inriktar sig på teknik och IT. Det är viktigt att verksamheterna är totalt inkluderande oavsett ursprung, kön och sociala förutsättningar. Exempel på detta är Coderdojo och Upptech.

Varje jul delar vi ut pengar till välgörande ändamål istället för att köpa julklappar. Alla medarbetare får nominera organisationer eller projekt de brinner för. Vi har bland annat stöttat Mama Jeannes barnhem i Kongo, Lekterapin på i Jönköping och Love and Hope.

Vid sponsringsförfrågan kontakta Beata Stigmarker.