Pdb sponsrar Upptech

Vi väcker barns teknikintresse

Upptech jobbar med att väcka barn att komma i kontakt med teknik under de första skolåren. Pdb sponsrar Upptechs skolutvecklingsprogram med experimentlådor - lådor som barn i årskurs 1-3 kan använda för temat "Testa teknik". Detta stödjer undervisningen i naturvetenskap och teknik på ett mycket positivt sätt.