CASE CONSULTING

Supply Chain Management på Husqvarna

Som en av världens största leverantörer av skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner och med en omsättning på 30 miljarder kronor är Husqvarna ett bra exempel på hur viktigt det är med Supply Chain Management. Med hundratals användare, 94 olika bolag runt om i världen samt ett produktsortiment på nästan 5000 artiklar krävs ett noggrant genomtänkt flöde.

 

Informationshantering på enklare sätt

För ett tag sedan stod Husqvarna inför utmaningar i sin informationshantering. På grund av de många bolagen runt om i världen var IT-strukturen splittrad och logistiken komplicerad. Det var många utskick av excel-filer och mycket av arbetet fick ske manuellt. Det ställdes allt högre krav på att få information snabbare och enklare och på att reducera kostnader.

– Vi hade en klar bild över vad som behövde göras, säger Ulf Andersson, Business Engagement Manager på Husqvarna.
– Vi tittade på standardprodukter men beslutade oss för att utveckla ett eget system och valde Pdb som leverantör.

 

Automatiserad lösning

Tillsammans med Pdb utformades en lösning med informationen i centrum. Det fanns behov av att automatisera informationsflödet, strukturera informationen, styra den till rätt person och skapa verktyg för att analysera företagets data. Först då kunde informationen bli till kunskap och användas till att utveckla verksamheten. Pdb skapade en nätverksstruktur för hela företaget och genom att etablera en databas är informationen nu tillgänglig för alla, oavsett vilket land de befinner sig i, när som helst på dygnet.

– Nu skickar vi i princip aldrig excel-filer till varandra. Produktsortimentet finns tillgängligt på samma sätt för alla, över hela världen, och informationen uppdateras konstant. säger Ulf.
– Detta har resulterat i att vi kan serva våra kunder ännu bättre idag.

 

Alf Evertsson på Pdb förklarar vidare
– Det är långt ifrån alla lösningar som är så här stora och komplexa. Pdb levererar lösningar även till mindre företag. Men nyttan är densamma, oavsett storlek och komplexitet. Med kontroll på dina flöden blir verksamheten mer lönsam – så är det bara!